TONEELSTUK

2023 DE BEMOEIAL

Auteur: Jack Popplewell

Regie: Nele Jacob

Lily Pieters, de poetsvrouw op het kantoor van Immobiliën Marishall’s, ontdekt het lijk van een man, waarvan ze meent dat het meneer Marishall is. Ze waarschuwt de politie, maar als ze terugkomt in de kamer, is het lichaam verdwenen. Commissaris De Bakker is woedend omdat hij met een zware verkoudheid uit bed is gekomen om deze zaak te onderzoeken. Het blijkt echter dat hij en Lily Pieters elkaar nog van vroeger kennen en van dit moment af is hij voor haar gewoon “Henri”. Ze heeft niet het minste ontzag voor hem. Commissaris De Bakker denkt eerst dat er helemaal geen moord gepleegd is, maar de stoel waarop “het lijk” heeft gelegen zit vol bloed en meneer Marishall is niet thuis gekomen. De zaak moet toch onderzocht worden. Midden tijdens het verhoor wandelt meneer Marishall het kantoor binnen. Iedereen beschouwt het als een geweldige grap, tot in een heel andere buurt een lijk wordt gevonden dat dezelfde, weinig voorkomende bloedgroep heeft als het bloed dat op de stoel werd aangetroffen. Commissaris De Bakker en Lily Pieters staan voor een raadsel.

Met deze productie kiest De Filosoof van Haaghem voor een komische-thriller, onder leiding van regisseur Nele Jacob.

Cast

Ianthe Cammu

Davy Mathys

Willy Machiels

Hilde Sacré

Erna Van de Velde

Werner Corthals

Celien De Schryver

Pierre Van Den Berghe

Lily Pieters

Jan Patrick Goddard

Henri De Bakker

Claire Marishall

Marian Schoeters

Robert Willems

Vicky Reynolds

Richard Marishall

Praktisch :

Speeldata : vrijdag 3 maart, zaterdag 4 maart, vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart om 20u, maandag 6 maart om 14u30

Plaats : Parochiecentrum (grote zaal), Hofstraat 7A, 9200 Oudegem

Prijs: € 10

Corona-maatregelen:

  • Het aantal toeschouwers wordt beperkt tot 120 per voorstelling
  • De corona-maatregelen van toepassing op de speeldata dienen integraal nageleefd te worden. Mogelijks wordt de zaal bijkomend geventileerd, gelieve warme kledij te voorzien!

Kaarten: 

Voor de voorstellingen van maart 2023 wordt een online ticketing systeem gebruikt.

Ga als volgt te werk:

– Ga naar het online ticketing systeem via bovenstaande knop

– Kies de datum van de voorstelling en het aantal gewenste tickets:

  • vrijdag 3 maart 2023 om 20h00
  • zaterdag 4 maart 2023 om 20h00
  • maandag 6 maart 2023 om 14h30
  • vrijdag 10 maart 2023 om 20h00
  • zaterdag 11 maart 2023 om 20h00

– Voor de voorstellingen op vrijdagavond en zaterdagavond zal er een zaalplan getoond worden. Het zaalplan is een schematische voorstelling van de tafels (4 tafels per rij), het aantal stoelen per tafel is omwille corona beperkt tot 6:

De nummering van de stoelen per tafel is als volgt:

!De zitplaatsen op maandagnamiddag zijn niet genummerd, er wordt geen zaalplan getoond, de afgeleverde tickets voor deze voorstelling zijn dus niet genummerd.!

– Kies op het zaalplan de gewenste zitplaats(en).

– Volg de instructies voor de betaling.

– Kort na de betaling ontvangt U uw e-ticket(s) via e-mail (1 e-ticket per zitplaats). U kunt uw e-ticket(s) afdrukken en aan de kassa aanbieden bij het betreden van de zaal of via uw smartphone aan de kassa aanbieden bij het betreden van de zaal.

!Enkel de eerste aanbieder van het e-ticket zal toegang verleend worden tot de voorstelling.! Voor een vlotte afhandeling zouden we willen vragen dat iedere toeschouwer zijn eigen e-ticket aanbiedt.